تحلیل لثه

درباره این بخش :
آشنایی با مشکل تحلیل لثه
نام : آشنایی با مشکل تحلیل لثه

تحلیل لثه یک بیماری در لثه بوده که در آن لبه بافت نرم به تدریج از شرایط اولیه خود در تاج دندان به طرف دندان عقب رفته که در آخر ریشه دندان عریان خواهد شد.شکل بثه ،بیماری لثه ،التهاب در ایجاد شدن این مساله موثر می باشند.تگهای این پست
تحلیل لثه مشکلات لثه آشنایی با مشکل تحلیل لثه