بونیون

درباره این بخش :
بونیون چیست و چه روش درمانی دارد
نام : بونیون چیست و چه روش درمانی دارد

بونیون یک  زاده استخوانی بوده که در لبخ بیرونی مفصل قاعده شست پا سبب کج شدن به طرف دیگر انگشت پا خواهد شد.این مساله در زنان 3 برابر بیشتر از آقایان رایج تر است.تگهای این پست
بونیون بونیون چیست و چه روش درمانی دارد