نهنگ بیتکوین

درباره این بخش :
یک نهنگ بیت کوین چقدر سرمایه دارد و من در این اقیانوس چه هستم
نام : یک نهنگ بیت کوین چقدر سرمایه دارد و من در این اقیانوس چه هستم

آیا شما هم اصطلاح نهنگ ها رو در دنیای مجازی شنیدین و بهش بر خوردین که میگن یه نهنگ وارد معاملات شده و قیت ها رو حسابی جابه جا کرده؟ و آیا براتون پیش اومده که در این دنیای مجازی شما در مقایسه با نهنگ ها چه موجودی هستین؟؟؟تگهای این پست
نهنگ بیتکوین بیت کوین یک نهنگ بیت کوین چقدر سرمایه دارد و من در این اقیانوس چه هستم