مسمویت

درباره این بخش :
مسمومیت آرسنیک چیست و چگونه اتفاق میوفتد
نام : مسمومیت آرسنیک چیست و چگونه اتفاق میوفتد

مسمومیت آرسنیک زمانی اتفاق افتاده که شما سطح خطرناکی از آرسنیک را جذب نمایید.آرسنیک یکی از مواد شیمیایی نیمه رسانای طبیعی بوده که در کل دنیا در آب های زیر زمینی وجود دارد.مصرف کردن آن می تواند شامل بلعیدن،اشتنشاق این ماده باشد.مسموم شدن با آرسنیک ممکن است عوارض زیادی را در سلامتی شما و حتی مرگ داشته باشد.تگهای این پست
مسمویت میمومیت آرسنیک مسمومیت آرسنیک چیست و چگونه اتفاق میوفتد