ضرب دیدگی

درباره این بخش :
روش هایی برای سرعت بخشیدن به درمان ضرب دیدگی
نام : روش هایی برای سرعت بخشیدن به درمان ضرب دیدگی

ضرب دیدگی یک نوع صدمه می باشد که به خاطر آن مویرگ ها و بعضی اوقات سیاه رگچه ها به خاطر ضربه خوردن و یا پیچ خوردگی آسیب می بینند و به خاطر آن در اطراف بافت های بین نابینی ، خونریزی رخ می دهد و باعث می شود که پوست شما تیره و سیاه شود.تگهای این پست
ضرب دیدگی روش هایی برای سرعت بخشیدن به درمان ضرب دیدگی