کتاب آموزش زبان کردی

درباره این بخش :
دانلود کتاب آموزش زبان کردی
نام : دانلود کتاب آموزش زبان کردی

تمامی زبان ها مورد تقدیر هستند و باید سعی بشه که زبان های مادری و زبان های اصیل زنده بمانند . قیور مردان زنان کردی هم توانسته اند زبان زیبای خودشون رو زنده نگاه دارند و ما هم برای اینکه اعتقاد داریمتگهای این پست
کتاب آموزش زبان کردی آموزش زبان کردی زبان کردی دانلود کتاب آموزش زبان کردی