نگاهی به رشته پرستاری

 • زمان درج : 47 ماه قبل
 • مسیر فعلی شما در سایت مجله سلامت یاثار : مجله سرگرمی یاثار-->>> اطلاعات دارویی-->>>
 • بخش مربوطه : اطلاعات دارویی
 • نگاهی به رشته پرستاری
 • پرستار در گذشته به هرکسی گفته میشد که از بیماران و ناتوانان  مراقبت می کرده و اما درحال حاظر پرستار به کسی میگویند که در زمینه مهارت های حرفه ای مراقبت و نگهداری بیمار و درمان آموزش دیده باشد و توانایی هایی داشته باشد

  دوره کارشناسی پرستاری

  دوره 4 ساله است که رشته ای مستقل ازعلوم پزشکی است که به ارئه ی خدمات بهداشتی ودرمانی وتوانبخشی میپردازند.
  در طول دوره 4 ساله تحصیل پرستاران باید ۱۳۰ واحد رابگذرانند تا بتوانند با موفقیت در رشته خودشون فارق التحصیل شوند:
    دروس عمومی ۲۰ واحد
   دروس پایه ۱۶ واحد
   دروس اصلی ۱۲ واحد
   دروس اختصاصی ۴۶ واحد
   کارآموزی ۱۲ واحد
   کارآموزی در عرصه ۲۴ واحد

  نگاهی به رشته پرستاری


   پرستار باید ازسلامت کامل جسمی وذهنی روانی بر خوردارباشد وفردی علاقمند صبور و اجتمایی باش احساسات خود را کنترل کند و برروی آن تسلط داشته باشداحساسات شخصی خود را درکار دخالت ندهد این رشته دراکثرمراکز درمانی دولتی به صورت گردشگری ویاشیفتی است.
  در عمل و در محل های کاری پرستاری  براساس سطح تحصیلات وسابقه کاربه شخص مسئولیت محول میشود بطورمثال پرستاری که کارشناسی ارشد داشته باشد به عنوان سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری وسوپروایزر بالینی است.


  پرستار اورژانس
  پرستاری دربخش اورژانس مسئولیت مراقب ازبیمارانی که  فاز بحرانی دارند را به عهده دارد. این پرستاران برای تشخیص مشکلات  تهدید کننده بیمار آموزش دیده اند.
  یک پرستاراورژانس باید مهارت لازم را درشرایطی چه گلودردساده وچه حمله قلبی برای سنین راداشته باشد.پرستاران بخش اورژانس باید دوره های تریاژ، پرستاری فوریت ها،شکستگی هاوحیای قبلی ریوی پایه را گذرانده باشند و دارای مهارت کلام بالایی باشند.نوعی دیگر ازپرستاری ارتوپدی استکه میتوتند به پزشک چه درحین جراحی وچه درحین نقاهت کمک کند


  پرستاران قلب
  نوع دیگری ازپرستاری:پرستاری قلب است که درواحدارزیابی تست استزس ومانیتورینگ بیماران مشغول به کترهستند.درپزستاری مراقبت های سرپایی بیماربه  هیچ وجه نیازیبه بستری شدن ندارد و پرستارتنها سعی خود را برای بهبود وسلامتی بیمار به عمل میآورد واین که گستره وسیعی ازبیماران وموقعیت ها را پوشش میدهند.

  پرستاری زایمان

  دربخشی مشغول هستند افراد یا باردار هستند و یا به تازگی زایمان کرده اند هچنین خدمات پریناتال، آزمایش و مراقبت بیماران دچار عوارض جاملگی را به عهده دارند.این پرستاران با ماماها فعالیت میکنند.


  برچسب ها : پرستار پرستاری رشته پرستاری

  آمار باز دید این مطلب نگاهی به رشته پرستاری
  تعداد کل بازدید ها: 573
  تعداد بازدید های ماه جاری: 0 نظرات و پیشنهادات

  مطالب مشابه