روانشناسی

پرخوری عصبی چگونه اتفاق می افتد؟
نام : پرخوری عصبی چگونه اتفاق می افتد؟

پرخوری عصبی یک حالتی از عدم سلامتی در بدن به شمار می رود که در حقیقت نوعی هوس خواهد بود که دائما شما را به سمت غذا خوردن می کشاند.

....
زمان انتشتر : 6 ماه قبل
ویرایستار : نویسنده
پرخوری عصبی چگونه اتفاق می افتد؟
انواع و سطوح وسواس فکری
نام : انواع و سطوح وسواس فکری

   مشکل وسواس فکری یکی از اختلال هایی بوده که با افکار وسواس ،جدی و اجبار مشخص خواهد شد.این افکاری وسواسی قادر است به میزان زیادی در زندگی شما تاثیر داشته باشد ولی قادر است توسط تعدادی از ملاحظه های پزشکی به شما کمک نماید.

....
زمان انتشتر : 6 ماه قبل
ویرایستار : نویسنده
انواع و سطوح وسواس فکری

صفحات سایت

  • 1